Download algemene voorwaarden

Laatst bijgewerkt op 20/03/2021
 
1. IDENTIFICATIE VAN DE PARTIJEN:


1.1
De verkoper: de CREATIVE LAB website en bijhorende webshop wordt uitgebaat door Zarba G., met maatschappelijke zetel te B-9100 Sint-Niklaas, Stationsstraat 118C, RPR Dendermonde en ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) onder het nummer 0645.210.049 (hierna “CREATIVE LAB, “wij”,”ons”).

1.2
De koper: elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die een of meerdere product(en) aankoopt via ‘www.creativelab.shop’ of ‘creativelab.ccvshop.be’. (hierna “de Klant, “u”, “uw”)


2. ALGEMEEN:

2.1
Deze Algemene Voorwaarden stellen de rechten en verplichtingen vast van CREATIVE LAB en de Klant m.b.t. de producten en diensten die wij via onze website, webshop of enige andere website bieden.

2.2
Voordat u de knop “Bestellen met betalingsverplichting” aanklikt, dient u deze Algemene Voorwaarden, ons Privacy- en cookiesbeleid en de Disclaimer zorgvuldig te lezen. Wanneer u gebruik maakt van de CREATIVE LAB website en bijhorende webshop bevestigt u de Algemene Voorwaarden, het Privacy- en cookiesbeleid en de Disclaimer te aanvaarden. Indien u deze niet aanvaardt, plaatst u geen bestelling. Uitsluitend onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de activiteiten tussen u en CREATIVE LAB. Andere voorwaarden gelden enkel wanneer ze door ons schriftelijk zijn aanvaard.

2.3
CREATIVE LAB kan op elk moment de Algemene voorwaarden aanpassen. Elke bestelling na de aanpassing veronderstelt dat u deze heeft aanvaard. De Algemene Voorwaarden kunnen worden aangevuld door andere voorwaarden indien hier expliciet naar verwezen wordt. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren de huidige Algemene Voorwaarden.

2.4

Voor elke vraag met betrekking tot de Algemene Voorwaarden, ons Privacy- en cookiesbeleid of de Disclaimer, wordt u verzocht ons te contacteren via hello@creativelab.shop.

2.5
Wij verkopen onze producten en diensten uitsluitend aan consumenten en enkel in hoeveelheden die voor consumenten gebruikelijk zijn.

3. PRIJS:

3.1
De prijzen van producten worden telkens aangegeven in euro, inclusief 21% btw maar exclusief verzendkosten. Indien anders wordt dit expliciet vermeld.

3.2
CREATIVE LAB behoudt zich het recht om prijzen ten alle tijden te corrigeren of te wijzigen. CREATIVE LAB is uitdrukkelijk ook niet verantwoordelijk voor prijsvermeldingen die evident niet juist zijn, bijvoorbeeld als gevolg van invoer- of typfouten.

3.3
CREATIVE LAB behoudt zich ook het recht om prijzen te verhogen. Echter, de prijzen die op het tijdstip van de bestelling zijn aangegeven zijn bij de Klant zijn gemaakte bestelling van toepassing.

4. AANBOD:


4.1
Het aanbod op de webshop van CREATIVE LAB zal steeds zo zorgvuldig en volledig mogelijk worden omschreven. De afbeeldingen hierbij zijn louter informatief en kunnen elementen bevatten die niet in de prijs van het artikel zijn inbegrepen.

4.2
Maat- en lengte-informatie bij de producten blijft een benadering. Wij kunnen evenmin garanderen dat ieder scherm een kleur exact weergeeft, of dat de kleur bij ontvangst van het product niet lichtjes afwijkt. U kan ons steeds informeren voor specifieke informatie.

4.3
Het aanbod geldt zolang de voorraad strekt of zolang het in de webshop is opgenomen. Wij geven expliciet voorrang aan verkopen die gebeuren in de fysieke winkel van CREATIVE LAB.

5. SLUITEN VAN EEN KOOPOVEREENKOMST:


5.1
De presentatie van onze producten in de webshop van CREATIVE LAB is slechts een vrijblijvende uitnodiging om bij ons producten te bestellen. Met het versturen van uw bestelling doet u een bindend aanbod voor het sluiten van een koopovereenkomst. Dit aanbod wordt door ons aanvaard door het leveren van de producten. Het staat ons vrij om te beslissen of wij een bestelling al dan niet aanvaarden. Als wij een bestelling niet uitvoeren, delen wij u dit onverwijld mee (zie punt 6)

5.2
De bestelprocedure in de webshop van CREATIVE LAB bestaat uit de volgende stappen:

 

 • U kan afzonderlijke producten uitkiezen en door aanklikken van de knop “in winkelwagen” in een elektronisch winkelmandje verzamelen. Vanuit het winkelmandje gaat u naar de kassa door aanklikken van de knop “Bestel deze artikelen”;
 
 • Vervolgens vragen wij u om een minimum aan persoonlijke contactgegevens onder “persoonsgegevens” die nodig zijn om uw bestelling te verwerken. Zorg zeker dat u een correct afleveradres invult waar wij uw bestelling naar mogen toesturen. De thuislevering van uw bestelling gebeurt via BPost. Bij een verzending via BPost betaalt u een (verzend)kost van 5 euro. Afhaling van uw bestelling in de winkel is gratis;
 
 • Tenslotte kiest u de gewenste betaalmethode, geeft u de betalingsinformatie in en zal u gevraagd worden om de Algemene Voorwaarden te aanvaarden. Door aanklikken van de knop “Betalen met betalingsverplichting” wordt u vervolgens doorverbonden naar de module van onze betalingsprovider (zie punt 8). Totdat u deze knop heeft aangeklikt kan u de bestelling en de gegevens bij uw bestelling op ieder ogenblik wijzigen.

Een voor u bindende bestelling komt pas tot stand wanneer u alle voor de sluiting van de overeenkomst vereiste gegevens heeft ingevoerd, wanneer u heeft bevestigd dat u van deze Algemene Voorwaarden kennis heeft genomen en deze aanvaardt, wanneer u de knop “Bestellen met betalingsverplichting” heeft aangeklikt en wanneer de betaling via de module van onze betalingsprovider succesvol werd afgerond. Dit laatste zal het geval zijn wanneer u door de betalingsprovider succesvol wordt teruggestuurd naar onze website.

Aan het einde van deze procedure kunt u uw bestelling afdrukken en / of opslaan.

Nadat u uw bestelling heeft geplaatst, ontvangt u van ons per email een automatisch aangemaakte ontvangstbevestiging van u bestelling. Deze ontvangstbevestiging documenteert enkel dat uw bestelling bij on is aangekomen; het is geen aanvaarding van de bestelling en brengt geen koopovereenkomst tot stand. De bestelling wordt door ons aanvaard doordat wij de producten leveren. De bestelling wordt pas geleverd na ontvangst van uw betaling.

5.3
CREATIVE LAB heeft het recht om bestelling te weigeren onder meer:
 • Bij uitputting van de voorraad of het niet langer beschikbaar zijn van uw product (zie punt 6);
 • Bij vaststelling van een ongeldige presentatie van producten in de webshop van CREATIVE LAB;
 • Bij ernstig vermoeden van rechtsmisbruik of kwade trouw van de Klant
 • Bij overmacht
 • Wanneer kan worden aangekomen dat de Klant de intentie heeft om de artikelen zelf opnieuw te verkopen
 • Wanneer de Klant meerdere malen producten heeft besteld en teruggestuurd en wij het dus niet langer aanvaarden dat deze Klant aankopen doet in onze webshop.

6. BESCHIKBAARHEID VAN PRODUCTEN:

6.1

Bij de verwerking van uw bestelling geven wij steeds voorrang aan de verkoop die gebeurt in onze fysieke winkel. Dit kan de beschikbaarheid van bepaalde producten beïnvloeden.

6.2
Als wij tijdens de verwerking van uw bestelling vaststellen dat één of meerdere van de door u bestelde producten niet meer beschikbaar zijn, dan kunnen wij uw bestelling helaas niet volledig uitvoeren. Wij behouden daarenboven ons het recht voor ervoor te kiezen de bestelling in een dergelijk geval gedeeltelijk uit te voeren of geheel te weigeren. U wordt dienaangaande onverwijld op de hoogte gebracht per email. Een overeenkomst over de niet-beschikbare producten komt niet tot stand en terugbetaling hiervan, zonder schadevergoeding, wordt gegarandeerd (zie punt 9).

7. LEVERING:

7.1
Producten worden enkel geleverd naar een geldig adres in België.

7.2
In de loop van de bestelprocedure krijgt u steeds een indicatie van de verzendkosten. De verzendkosten worden definitief berekend aan het einde van de bestelprocedure, vooraleer u deze afrondt door het aanklikken van de knop “Bestellen met betalingsverplichting” en uw betaling wordt afgehandeld door onze betalingsprovider ( zie punt 8.4).

7.3
Thuislevering gebeurt steeds via BPost. U betaalt hiervoor 5 euro verzend(kosten). Afhaling in de winkel is gratis.

7.4
Foutief doorgegeven adressen zijn de verantwoordelijkheid van de Klant en kunnen aanleiding geven tot extra kosten. Postbusadressen en militaire APO adressen worden niet aanvaard.

7.5
U bestelling wordt in de mate van het mogelijke en bij een normale gang van zaken binnen drie tot vijf werkdagen verzonden mits uw gegevens correct zijn. Als uw bestelling een gepersonaliseerd item bevat, kan de gehele levertermijn langer zijn dan vijf werkdagen. Wij houden u hier steeds van op de hoogte. Een eventuele vertraging zal in geen geval aanleiding geven tot schadevergoeding.

7.6

Indien wij door uitzonderlijke omstandigheden er niet in slagen uw bestelling binnen de 30 dagen na de automatisch gegenereerde ontvangstbevestigingsmail te leveren, dan kunt u deze bestelling kosteloos annuleren door contact op te nemen met ons via hello@creativelab.shop. Wij zullen u de volledige prijs van de bestelde producten (met inbegrip van de door u betaalde verzendkosten) terugbetalen binnen 30 dagen.

8. PRIJS EN BETALING:

8.1
De prijzen van producten op de webshop van CREATIVE LAB zijn geldig zolang ze online zijn en zolang de voorraad strekt (zie punt 3).

8.2
Bij de prijzen kunnen ook verzendkosten worden aangerekend (zie punt 7).

8.3
De betaling van uw bestelling wordt verricht volgens de betalingswijzen die in de webshop van CREATIVE LAB zijn aangeboden en de daar genoemde voorwaarden. Afhankelijk van het resultaat van de controle van uw gegevens behouden wij ons het recht voor bepaalde betalingswijzen uit te sluiten. Wij dienen u erop te wijzen dat op grand van uw overeenkomst met banken en andere kredietinstellingen eventueel bijkomende kosten voor u kunnen ontstaan.
8.4
Wij opteren voor een veilige betalingsformule. Voor het invoeren van de kaartgegevens zal u daarom doorgestuurd worden naar de module van onze betalingsprovider “CCS Pay – PSP”. De uitwisseling van uw gegevens met onze systemen wordt beveiligd via een SSL (Secure Socket Layer)-certificaat. Wij verwijzen hierbij ook naar ons Privacy- en cookiesbeleid.

9. RETOURBELEID:

9.1
Onafhankelijk van uw recht op herroeping (zie punt 14) stellen wij u in de gelegenheid om de bij ons bestelde producten terug te sturen, met uitzondering van gepersonaliseerde artikelen. Mits de originele labels en stickers nog aan de producten zijn bevestigd, kunt u alle producten die volledig zijn en in ongebruikte en onbeschadigde toestand verkeren zonder opgave van redenen binnen 14 kalenderdagen na ontvangst ervan terugsturen. Het is uitsluiting toegestaan de producten te passen zoals dit bij het passen van kleding in een winkel gebruikelijk is. Producten die niet voldoen aan het voorgaande blijven eigendom van de Klant. Wij sturen deze producten naar u terug en brengen de gemaakte kosten in rekening.

9.2
U kunt de producten door middel van het ingesloten retourdocument gratis terugbrengen naar onze winkel (zie punt 9.3) of een retourzending doen op afstand (zie punt 9.4). In geval van retourzending op afstand adviseren wij hierbij gebruik te maken van BPost. De verzendkosten hiervan zijn steeds volledig voor de rekening van de Klant.

9.3 In geval van retour via onze winkel dient u de producten samen met een afdruk van uw bestelling aan de kassa aan te bieden. U kan de producten ruilen, een tegoedbon voor de waarde ervan bekomen of de prijs van de teruggebrachte producten (inclusief verzendkosten) laten terugstorten volgens de door u gekozen betaalwijze bij bestelling. Er wordt in geen geval cash teruggeven in onze winkel.

9.3
In geval van een retourzending op afstand; verpak de producten in de originele verpakking, plak er je verzendlabel op en stuur je retourverzending op naar CREATIVE LAB, Stationsstraat 118A, B-9100 Sint-Niklaas. Wij adviseren hierbij gebruik te maken van BPost.

9.4
Indien u een gezamenlijk aanbod van producten voor een verminderde prijs heeft gekocht en deze bestelling gedeeltelijk wenst terug te sturen, dan betalen wij aan u het verschil tussen het door u betaalde bedrag voor het gehele gezamenlijke aanbod en de som van de onverminderde prijs van de producten die deel uitmaken van het gezamenlijk aanbod die u niet terugstuurt.

9.5
Punt 9.1, 9.2, 9.3 en 9.4 gelden niet voor producten die gepersonaliseerd of geïndividualiseerd werden of volgens uw specificaties als Klant werden geproduceerd.

10. GARANTIE:

10.1
Wanneer de geleverde producten niet conform zijn aan de geplaatste bestelling, geldt de wettelijke garantietermijn van twee jaar (art. 1649bis e.v. van het Burgerlijk Wetboek). Wanneer u zich wenst te beroepen op de wettelijke garantie, dan dient u aan te tonen dat u het geleverde product bij CREATIVE LAB heeft aangekocht. U mag het bewijs van uw aankoop leveren met alle middelen van gemeen recht. Elk gebrek in het product dient binnen twee maanden na de vaststelling ervan te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

10.2
In ieder geval zal u geen aanspraak op enige garantie kunnen maken:
 • Voor normale slijtage van het product;
 • Bij onoordeelkundig of abnormaal gebruik van het product of bij gebruik van het product in strijd met het doel waarvoor het ontworpen werd;
 • Bij het niet naleven van de gebruiks-en / of onderhoudsinstructies;
 • Bij beschadiging van het product door opzet of nalatigheid;
 • Indien het product door u werd gewijzigd of bij tussenkomst door een niet door CREATIVE LAB aangewezen derde;
 • Bij commercieel gebruik.

11. AANSPRAKELIJKHEID:

11.1
De informatie op de website en webshop van CREATIVE LAB in van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel advies aan de gebruikers/ de Klant worden beschouwd.

11.2
CREATIVE LAB levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie op haar website en webshop volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de website of webshop onbeschikbaar zou zijn, zal CREATIVE LAB de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten. CREATIVE LAB kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op haar website of webshop. Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de website of de webshop van CREATIVE LAB ter beschikking wordt gesteld, kan u ons dit altijd laten weten via hello@creativelab.shop

11.3
Maat- en lengte-informatie bij de producten blijft een benadering. Wij kunnen evenmin garanderen dat ieder scherm een kleur exact weergeeft of dat de kleur bij ontvangst van het product niet lichtjes afwijkt. In geval van kleine afwijkingen kan CREATIVE LAB hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.

11.4
CREATIVE LAB is niet aansprakelijk voor het verlies of voor schade van welke aard ook die de Klant of een derde zou lijden bij het gebruik van de producten.

11.5
De inhoud van de website en webshop (inclusief links en hyperlinks) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. CREATIVE LAB heeft geen garanties voor de goede werking van haar website of webshop en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gehouden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van haar website of webshop, of voor enige vorm van schade (rechtstreeks of onrechtstreeks) die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van haar website of webshop. CREATIVE LAB kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van haar website of webshop, van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip zonde beperking van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

11.6
De website of webshop van CREATIVE LAB kan links of hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links of hyperlinks naar deze website of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. CREATIVE LAB verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en/of pagina’s, en kan in geen geval aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

11.7
CREATVE LAB is niet aansprakelijk voor enige schade die zij zou veroorzaken door haar fout of nalatigheid tenzij in het geval van opzet of grove schuld, ook van haar werknemers. Iedere schade van gelijk welke aard die niet kan worden voorzien op het ogenblik van het sluiten van de overeenkomst, is uitgesloten van vergoeding. De aansprakelijkheid van CREATIVE LAB is altijd beperkt tot de rechtstreekse, persoonlijk geleden schade en zal nooit de aankoopprijs van het product in kwestie overschrijden.

11.8
Enkel en alleen met de uitdrukkelijke toestemming van CREATIVE LAB kan informatie op haar website of webshop elders worden gebruikt. Het is verboden om de diensten, de pagina's van de website en bijhorende webshop van CREATIVE LAB of de informaticacodes die hierop betrekking hebben te wijzigen, te kopiëren, te reproduceren, te downloaden, te verspreiden, over te dragen of commercieel uit te baten en/of te verdelen.

12. AUTEURSRECHT EN INTELLECTUEEL EIGENDOM:

12.1
Zowel de website als de webshop van CREATIVE LAB is ontwikkeld voor de persoonlijke en niet-commerciële doeleinden van de Klant. De integrale inhoud van de website en bijhorende webshop van CREATIVE LAB (inclusief lay-out en vormgeving, teksten, slogans, grafieken, foto's, afbeeldingen, bewegende beelden, geluiden, illustraties en software enz.) is eigendom van CREATIVE LAB of van verwante ondernemingen, licentienemers en/of content providers. Alle hieraan verbonden rechten, en in het bijzonder alle intellectuele eigendomsrechten, worden beheerd door CREATIVE LAB. Zonder schriftelijke toestemming van CREATIVE LAB is het niet toegestaan materiaal van deze website en bijhorende webshop te kopiëren en te gebruiken voor andere doeleinden. Dit is schending van eigendomsrecht.

12.2
Alle in de website en bijhorende webshop gebruikte handelsmerken, handelsnamen, logo’s en producten zijn beschermd en mogen niet worden gebruikt zonder de voorafgaande schriftelijke toelating van CREATIVE LAB, haar partners of de rechtmatige eigenaars van deze rechten. Alle tekens, illustraties, beelden of emblemen die op onze producten, toebehoren of verpakkingen verschijnen, zijn en blijven de exclusieve eigendom van CREATIVE LAB. De reproductie hiervan, geheel of gedeeltelijk, voor welke reden of voor welk middel dan ook, is strikt verboden. Ook het gebruik van om het even welke combinatie met een ander teken, symbool, embleem of ander distinctief teken is verboden.

13. TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN:

Uitsluitend Belgisch recht is van toepassing, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag (C.I.S.G.). Alle geschillen aangaande het sluiten, de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van de overeenkomst of van de huidige Algemene Voorwaarden vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de Belgische rechtbanken. Zo één van de huidige voorwaarden nietig verklaard zou worden of niet toepasselijk zou zijn, blijven de overige voorwaarden niettemin volledig van kracht.

14. HERROEPINGSRECHT:

14.1
U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. Om dit recht uit te oefenen, moet u ons via een ondubbelzinnige verklaring (bijv. per post of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. Wij zullen u per e-mail een ontvangstbevestiging van uw herroeping sturen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u het product fysiek in bezit heeft genomen. Om deze termijn na te leven, volstaat het om uw herroeping te verzenden voordat de termijn is verstreken.
Het herroepingsrecht is uitdrukkelijk niet van toepassing op gepersonaliseerde of geïndividualiseerde producten.

14.2
Onverwijld en uiterlijk binnen 14 dagen nadat wij van uw beslissing in kennis werden gesteld, zullen wij de betaalde prijs inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaardlevering) terugbetalen met hetzelfde betaalmiddel waarmee u heeft betaald. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de producten hebben teruggekregen of u heeft aangetoond dat u de producten heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

U dient het product onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u uw beslissing de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, terug te zenden naar CREATIVE LAB, Stationsstraat 118A, 9100 Sint-Niklaas, België. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. De kosten van het terugzenden zijn volledig voor uw eigen rekening.

14.3
Tijdens de eerste 14 dagen na de levering verwachten wij dat u zorgvuldig omgaat met de producten en de verpakking. U mag de producten enkel in die mate uitpakken of gebruiken als nodig is om te kunnen beoordelen of u het product wenst te behouden. Teruggestuurde goederen mogen gepast zijn zoals dit ook bij het passen van kleding in de winkel gebruikelijk is, maar mogen niet gedragen zijn. Indien de kwaliteit van de producten wordt geschaad doordat op een meer uitvoerige manier dan hierboven beschreven ervan gebruik is gemaakt, behoudt CREATIVE LAB zich het recht voor om van u een schadevergoeding te eisen voor elk waardeverlies. De teruggestuurde producten moeten voorzien van de originele labels en stickers en in een aangepaste verpakking worden teruggestuurd.

Herroeping geldt niet voor producten die geïndividualiseerd of volgens de klantspecificaties werden geproduceerd, noch voor verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om hygiënische redenen (bijv. ondergoed, mondmaskers, badkleding...).

15. PRIVACY:

15.1
CREATIVE LAB erkent het belang van de privésfeer. Meer info over ons Privacy- en cookiesbeleid vindt u onder “Privacy- en cookiesbeleid”


15.2
Bij het gebruik van de CREATIVE LAB website of webshop aanvaardt de Klant dit Privacy- en cookiesbeleid. Door online in de webshop van CREATIVE LAB te bestellen, geeft de Klant de ondubbelzinnige toestemming om alle verkregen persoonlijke gegevens op te nemen in een bestand en te gebruiken voor de administratie van de klantgegevens, het beheer van de bestellingen, leveringen en facturen, marketing- en publiciteitsdoeleinden. De Klant heeft voor alle persoonlijke gegevens te allen tijde het recht op inzage en op wijziging en het recht om zich te verzetten tegen het gebruik van deze gegevens voor direct marketingdoeleinden.


16. CONTACTGEGEVENS:


Voor alle vragen en/of klachten, mail naar hello@creativelab.shop of bel naar +32(0)3/296.39.77. Dit kan van dinsdag tem. zaterdag van 10h tem. 18h. Wij verwerken uw vraag en/ of klacht zo snel mogelijk.