laatst bijgewerkt op 25/02/2022

Deze website en bijhorende webshop bevat informatie over KRIZA CREATIVE LAB en wordt uitgebaat door Giuseppe Zarba, met maatschappelijke zetel te B-9100 Sint-Niklaas, Stationsstraat 118C en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0645.210.049 (hierna CREATIVE LAB genoemd)


 

Auteursrecht

Deze website en bijhorende webshop, het ontwerp, de tekst, logo's en afbeeldingen, alsmede de vorm hiervan vallen onder het auteursrecht van CREATIVE LAB. Zonder schriftelijke toestemming van CREATIVE LAB is het niet toegestaan materiaal van deze website en bijhorende webshop te kopiëren en te gebruiken voor andere doeleinden. Dit is schending van eigendomsrecht.


Aansprakelijkheid

CREATIVE LAB behoudt zich het recht voor, zonder voorafgaande berichtgeving, veranderingen aan te brengen op deze website en webshop.

CREATIVE LAB besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van weergegeven informatie. Toch kunnen er, ondanks uiterste zorgvuldigheid onjuistheden of onvolledigheden insluipen. CREATIVE LAB is niet aansprakelijk voor evidente fouten of onjuistheden.

U kunt aan de inhoud van deze website en bijhorende webshop geen rechten ontlenen. Uiteraard zal CREATIVE LAB een fout of onjuistheid in deze website en bijhorende webshop zo snel mogelijk herstellen.

CREATIVE LAB aanvaardt daarenboven geen enkele aansprakelijkheid voor websites van derden en door derden gehanteerd privacybeleid.
Deze website kan namelijk hyperlinks bevatten naar websites van derden en naar informatiebronnen die door derden worden beheerd.CREATIVE LAB beschikt voor deze sites over geen enkele technische of inhoudelijke controle of zeggenschap en kan daarom geen enkele garantie bieden over de volledigheid of juistheid van de inhoud en over de beschikbaarheid van de websites en informatiebronnen.


Vragen hieromtrent kan u altijd sturen naar hello@creativelab.shop