laatst bijgewerkt op 25/02/2022

Als bedrijf dragen wij bij het gebruik van onze website en bijhorende webshop de bescherming van persoonsgegevens hoog in het vaandel. Wij stellen dan ook alles in het werk om de verzamelde persoonsgegevens uitsluitend te gebruiken in overeenstemming met de gerelateerde wetgeving en meer bepaald de Europese Verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens.

Wie is de verwerkingsverantwoordelijke?
De verwerkingsverantwoordelijke is Giuseppe Zarba (hierna CREATIVE LAB genoemd), met maatschappelijke zetel te B-9100 SInt-Niklaas, Stationsstraat 118C en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) onder het nummer 0645.210.049

Welke gegevens worden verzameld?
U kunt onze website en bijhorende webshop op elk ogenblik bezoeken zonder je persoonlijke gegevens te moeten meedelen.

Om de kwaliteit van de website te kunnen verbeteren, slaan wij echter de gegevens over de toegang tot de verschillende pagina's op. Hier wordt nooit naar een specifieke persoon verwezen. Dat betekent dat de gegevens anoniem zijn en niet in verband kunnen worden gebracht met uw identiteit. Hierbij maken wij gebruik van Google Analytics.

Uw persoonlijke gegevens worden binnen het wettelijk toegestane kader door ons in sommige gevallen opgeslagen: voor de uitvoering van uw bestellingen, voor het inschrijven/uitschrijven van de nieuwsbrief, voor het contact met ons en met het oog op de systeemveiligheid.

De volgende gegevens kunnen worden opgeslagen: domeinnaam en IP-adres van de aanvragende computer, gegevens van klanten (naam, voornaam, rekening- en leveringsadres, e-mailadres, telefoonnummer, geboortedatum, klantnummer, betalings-en besturingsgegevens), namen, datum en tijdstip van de opgeroepen bestanden, overgedragen hoeveelheid gegevens binnen het kader van de verbinding, naam van uw internetprovider en de website van waaruit de verbinding tot stand komt.

Met het oog op een individuele klantenservice gebruiken wij uw adresgegevens enkel voor eigen reclamedoeleinden. Deze gegevens worden dus niet doorgegeven voor externe marketingdoeleinden.

Deze website en bijhorende website kan ook linken naar websites van derden. Om inhoud van derde partijen op onze websites te kunnen gebruiken, moet u in sommige gevallen akkoord gaan met hun specifieke voorwaarden, inclusief hun cookiebeleid waarover wij geen controle hebben.

Welke gegevensrechten hebt u?

Conform Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 en de toepasselijke nationale wetgeving hebt u het recht om:

  • de persoonsgegevens die wij van u verwerken in te zien;
  • de persoonsgegevens die wij over u bewaren te laten vernietigen, tenzij wettelijk anders bepaald;
  • de persoonsgegevens die wij over u bewaren te laten corrigeren of aanvullen als ze onjuist of onvolledig zijn;
  • de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken;
  • de persoonsgegevens die u ons hebt bezorgd te laten bewaren op een standaard informatiedrager die toegankelijk is voor u of een door u aangeduide derde partij.

Daarnaast hebt u ook het recht om u wegens gegronde redenen te verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens wanneer deze gebeurt in het kader van de rechtmatige belangen van CREATIVE LAB, zoals bepaald in artikel 6, lid 1, van de Europese Verordening. U hebt eveneens het recht om u te verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens die u ons op basis van uw toestemming hebt meegedeeld, zoals bepaald in artikel 6, lid 1, van de Europese Verordening. U kunt dit verzet op om het even welk moment uiten, zonder de reeds gebeurde verwerking opnieuw ter discussie te stellen.

U kunt uw rechten uitoefenen via een schriftelijk bericht aan CREATIVE LAB - Stationsstraat 118A - 9100 Sint-Niklaas (België) of via een e-mail naar web@creativelab.shop. In beide gevallen met een kopie van uw identiteitskaart. CREATIVE LAB belooft om binnen 30 dagen na ontvangst van uw verzoek te reageren. Als u niet telefonisch wilt worden gecontacteerd door bedrijven waarbij u geen klant bent, dan kunt u zich inschrijven op www.DNCM.be.

Tot slot

CREATIVE LAB hecht  belang aan het respect van uw privéleven en de bescherming van uw persoonsgegevens.
Hebt u opmerkingen of zijn we er helaas niet in geslaagd om te voldoen aan uw verwachtingen? Dan nodigen we u uit om contact  met ons op te nemen via web@creativelab.shop

U kunt tot slot ook een klacht indienen bij de Privacycommissie op volgend adres: Drukpersstraat 35 – 1000 Brussel (België).